Web je upravován. Zkuste se zastavit později.
Web is being updated. Please, come later.
Ahoj, chlupáči!
ČeSFuR se bude konat 11.–15. července 2018 a navštívíte s ním vnější vesmír. Opět využijeme hotel Skalský dvůr a těšíme se, až vás budeme moct seznámit s zkušebními útrapami naší zkušební posádky.
Hello!
ČeSFuR will be held from 11th to 15th July 2018 and invites you to the outter space. We are back at Skalský Dvůr hotel and we’re looking forward to introducing you to experimental adventure of our experimental crew.